Bitar Muhimmancin Fahimtar Harsuna Biyu: Hausa a Fagen Misali

  Tsakure

  Wannan takarda za ta yi nazari ne a kan muhimmancin ji da amfanida harsuna biyu wajan mu’amala wato “bilingualism”. Wannan wata hanya ce ta tasarifi da harshe sama da ɗaya lokacin maagana. Ita kuwa wannan hanya idan har mutum ya laƙance ta, ko ya fahim ce ta, to haƙiƙa akwai tabbacin cewa zai samu cin nasara wajen aikinsa na koyarwa ko wasu fannoni na rayuwa, fiye da wanda yake jin harshe ɗaya. Haka ma’aikacin jinya (Heath worker), ko ‘yan siyasa duka suna da tagomashi a ɓangaren sana’o’insu matuƙar su na jin harshe fiye da guda, fiye da wanda ba ya ji. Haka kuma wannan takardar za ta duba ma’anar harshe, bahaushe, ƙasar Hausa, amfanin jin harsuna biyu, amfani da fahimtar harsuna biyu tubalin ra’in nazarin bincike wanda za a yi amfani da mazahabar Ferdinand De Sasussure, sakamakon bincike, kammalawa, sai manazarta. 

  Fitilun Kalmomi: Harshe, Harsuna Biyu, Hausa

  DOI:  www.doi.org/10.36349/tjllc.2023.v02i02.031

  author/Garba Abdu Gawuna

  journal/Tasambo JLLC | 15 June 2023 |  P. 227-232

  pdf-https://drive.google.com/file/d/1C1tXgGibkY1ppTsbFC9bXSP3zTzctJmc/view?usp=sharing

  paper-https://drive.google.com/file/d/1C1tXgGibkY1ppTsbFC9bXSP3zTzctJmc/view?usp=sharing