ƘaiƘayin Zuci: Juyayi Da Nuna Tausayi A Cikin Wasu Waƙoƙin Aminu Ladan Abubakar (ALA)

  Tsakure

  Wannan takarda ta ƙunshi tsokaci ne ko bayani kan yadda Aminu Ladan Abubakar (ALA) ya sarrafa wasu zantuttuka masu jiɓi da sosuwar zuci a waoƙoƙinsa domin nuna tausayi da juyayin faruwar wasu abubuwa marasa daɗin ji, da suka faru ga wasu mutane. Wato dai duk batutuwan da hankalinsu yake bayyanawa a waƙoƙin suna da alaƙa da ban tausayi ko juyayi da alhinin faruwarsu. Ya sarrafa ire-iren waɗannan zantuttuka ne sakamakon yadda batututuwan suke sosa masa zuciya a duk lokacin da ya tuna da faruwarsu. Sa’annan kuma sukan sanya masa ɓacin rai da damuwa a duk lokacin da tuna da su Har wa yau kuma mawaƙin ya yi amfani da waɗannan zantuttuka ne a waƙoƙinsa domin nuna tausayi ga mutanen da ibtila’in ya faɗa musu 

  Fitilun Kalmomi: Waƙoƙi, Tausayi, Juyayi, Ƙaiƙayin Zuci

  DOI:  www.doi.org/10.36349/tjllc.2023.v02i02.025

  author/Garba LAWAL

  journal/Tasambo JLLC | 15 June 2023 |  P. 210-213

  pdf-https://drive.google.com/file/d/12IXGvzPG8t8mChCmBCuKdVmTVuS7D8e8/view?usp=sharing

  paper-https://drive.google.com/file/d/12IXGvzPG8t8mChCmBCuKdVmTVuS7D8e8/view?usp=sharing