Nazarin Tsarin Sauti a Wasu Zaurance Na Hausa

  Tsakure

  Zaurance yana ɗaya daga cikin azancin da harshen Hausa ya yi fice da su wanda matasa musamman mata suke amfani da shi wajen sakaya zance ta hanyar sauya masa wasu fitattun kamannin da aka san shi da su a harshe. Hikima ce daɗaɗɗiya a adabin al’ummar Hausawa wadda matasa suke amfani da ita a harshen Hausa domin isar da saƙwanninsu ba tare da wata matsala ba. Azanci da hikimar zaurance suna da alaƙa da ilimin tasarifi da kuma ilimin tsarin sautin Hausa. Wannan takarda ta yi ƙoƙarin bibiyar zaurance a al’adar Hausawa da kuma alaƙarsa da ilimin tsarin sautin Hausa. Takardar ta bayyana cewa lallai zaurance wata hikima ce ta harshe wadda harshen Hausa ya yi fice da ita. Kasacewar zaurance ya shafi adabin baka na Hausa kai tsaye, amma takardar ta fito da wasu muhimman lamuran tsarin sauti, kamar saɓa ƙa’idar tabbatattun gaɓoɓin kalmomin Hausa ta hanyar wasu ‘yan ƙare-ƙare da ake yi a kan gaɓoɓin a yayin samar da shi. Haka kuma, akwai alamar ƙara saurin magana, wadda takan taimaka wajen cikarsa.

  Muhimman kalmomi: Zaurance, Tsarin Sauti, Azanci, Harshen Hausa

  DOI: www.doi.org/10.36349/tjllc.2024.v03i01.036

  author/Muhammad Sulaiman Abdullahi

  journal/Tasambo JLLC | 15 February 2024 |  Article 36